ساخت وبلاگ جدید
ساخت وبلاگ جدید و حرفه ای در چند ثانیه

ابزار میلادسرپیک برشکاری تورچ co2 سرپیک جوشکاری گرمکن co2 گرمکن گرم کن استوانه ای مانومتر مانومتر اکسیژن ولکانو تورچ ماکسی تورچ شیردار چرا ابزار میلاد؟ فروشگاهابزار میلاد با اکثر کارخانجات بزرگ ایران همکاری مستقیم یا غیر مستقیم دارد بدینوسیله احتراما گوشه ای از توانمندی های فروشگاه ابزار میلاد تقدیممی کنیم: این فروشگاه با پشتوانه بیش از دو دهه تجربه تخصص در ردیف انتخاب نوع صحیح ابزاز آلات متناسب با هر نوع متریال و نحوه همواره همیار مطمئن و دقیقی برای صنغت ایران بوده و بیش از ۲۰ سال فعالیت صنعتی توانسته نقطه اتکای برای بزرگان صنغت ایران پتروشیمی ها ، پیمانکاری ها و … در سراسر کشور باشد. فروشگاه ابراز میلاد با داشتن پرسنل فوق متخصص درانتخاب جوش آلات یه یک دایره المعارف در زمینه صنعت جوش ایران تبدیل شده است. کارشناسانفنی این فروشگاه در طول سال در سفرهای صنعتی به کارخانجات و صنایع مراجعه با انتخاب نوع مناسب متریال و استفاده صحیح و آموزش چگونگی کاربرد آبزارآلات نه تنها در ایران بلکه گاهی توانسته اند در کشورهای منطقه نام این فروشگاه را به جهانیان در رشته نخصصی جوش و برش برسانند. بطوریکه در بعضی از صنایع کشور ترکیه از متخصصان فروشگاه ابزار میلاد در نحوه انتخاب متریال حوش و برش و نحوه جوشکاری بهره می برند. سرپیک برشکاری تورچ co2 سرپیک جوشکاری گرمکن co2 گرمکن گرم کن استوانه ای مانومتر مانومتر اکسیژن ولکانو تورچ ماکسی تورچ شیردار
ابزار میلاد

سرپیک برشکاری
تورچ co2
سرپیک جوشکاری
گرمکن co2
گرمکن
گرم کن استوانه ای
مانومتر
مانومتر اکسیژن ولکانو
تورچ ماکسی
تورچ شیردار

 

چرا ابزار میلاد؟

فروشگاهابزار میلاد با اکثر کارخانجات بزرگ ایران همکاری مستقیم یا غیر مستقیم دارد بدینوسیله احتراما گوشه ای از توانمندی های فروشگاه ابزار میلاد تقدیممی کنیم:
این فروشگاه با پشتوانه بیش از دو دهه تجربه تخصص در ردیف انتخاب نوع صحیح ابزاز آلات متناسب با هر نوع متریال و نحوه همواره همیار مطمئن و دقیقی برای صنغت ایران بوده و بیش از ۲۰ سال فعالیت صنعتی توانسته نقطه اتکای برای بزرگان صنغت ایران پتروشیمی ها ، پیمانکاری ها و … در سراسر کشور باشد.
فروشگاه ابراز میلاد با داشتن پرسنل فوق متخصص درانتخاب جوش آلات یه یک دایره المعارف در زمینه صنعت جوش ایران تبدیل شده است.
کارشناسانفنی این فروشگاه در طول سال در سفرهای صنعتی به کارخانجات و صنایع مراجعه با انتخاب نوع مناسب متریال و استفاده صحیح و آموزش چگونگی کاربرد آبزارآلات نه تنها در ایران بلکه گاهی توانسته اند در کشورهای منطقه نام این فروشگاه را به جهانیان در رشته نخصصی جوش و برش برسانند. بطوریکه در بعضی از صنایع کشور ترکیه از متخصصان فروشگاه ابزار میلاد در نحوه انتخاب متریال حوش و برش و نحوه جوشکاری بهره می برند.


سرپیک برشکاری
تورچ co2
سرپیک جوشکاری
گرمکن co2
گرمکن
گرم کن استوانه ای
مانومتر
مانومتر اکسیژن ولکانو
تورچ ماکسی
تورچ شیردار

ابزار میلاد

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

عکس آقای خامنه ای

آخرین جستجو ها

پارچه سرای محمدمصطفی تجهیزات پزشکی ، پوست و مو اپلیکیشن خدمات منزل خدمت از ما iranianbrightway فاستبقوالخیرات یـــــاد یـــــــــــــــاران مشاور شهر ارومیه ابوالقاسم کریمی میرممد